Dictat caminat

El dictat caminat és una metodología que combina la memòria visual amb el coneixement de les normes ortogràfiques treballades i adaptades al nivell corresponent. L’objectiu és millorar la ortografia natural i ser capaç d’avaluar si això que el company escriu coincideix amb el que jo he vist al text.